skip to Main Content
CALL NOW! 082 557 1418

“Beste Daleen, Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om ons opregte dank uit te spreek vir jou aandeel in die sukses van ons mini kongres. Dit was verfrissend vir ons ervare optometriste om weer die basiese konsepte te hoor wat ons al so langs die pad vergeet het! Ons jonger optometriste en studente het baie geleer uit jou engergieke praatjie. Heelwat van die kongresgangers het aangedui dat jou praatjie die hoogtepunt van ons kongres was! Neu-Contact se fokus is om ‘n onderrigplatform vir oogkundiges en finale jaar optometrie studente te bied en ons waardeer die ondersteuning van Alcon om jou praatjie te borg.”

Back To Top